office(at)orgservice.org
  042 630 697   /    0878 630 696

Касови апарати (ЕКАФП)

Принтери

Фискални устройства за пътнически билети (ФУБУС)

Таксиметрови апарати

Фискални устройства за автомати на самообслужване (ФУВАС)

Mini POS Системи

Фискални системи

Електронни Везни

Баркод скенери

Консумативи

Маркиращи клещи

POS терминали

Мобилни терминали