office(at)orgservice.org
  042 630 697   /    0878 630 696
 • Прекратяване на регистрация на фискално устройство (БРАК)

  Прекратяване на регистрация  и извеждане от експлоатация на ФУ се извършва като  се демонтира фискалната памет или при бракуване на ФУ при което се демонтира фискалната памет и устройството не може да бъде използвано.
  За дата на извеждане от експлоатация се счита датата на получаване на потвърждение от НАП на изпратеното съобщение за дерегистрация. Устройството отпечатва това съобщение, като отпечатаният бон за успешната дерегистрация се съхранява в книгата за дневните финансови отчети на страницата за деня на настъпване на събитието.

 • Демонтаж на фискална памет/КЛЕН. Промяна на собственост на фискално устройство.

  Заедно с демонтажа на фискалната памет ние извършваме и подмяна на КЛЕН. Изпращаме уведомление за дерегистрация към НАП съгласно Наредба Н18, издаваме протоколи за демонтаж на фискална памет в четири екземпляра, като отразяваме и причината за дерегистрация.

  При смяна на фискална памет са необходими :

  • Фискално устройство
  • Свидетелство за регистрация на ФУ
  • Паспорт на фискално устройство
  • Договор за техн.обслужване на ФУ
  • Печат на фирма

   

 • Смяна на адрес име или тип на търговски обект

  При смяна на адрес, име или тип на търговски обект след програмиране на промените във фискално устройство, "ОРГСЕРВИЗ" ООД извършва следните действия:

  • Програмиране на нов адрес и/или име на обект във ФУ
  • Промяна на регистрационни данни в сървъра на НАП
  • Получаване от НАП на регистрационен номер на устройството
  • Отпечатване на фискален бон с регистрационни данни от ФУ
  • Издаване на договор за техническо обслужване на ФУ
  • Издаване на свидетелство за регистрация на ФУ

 • Гаранционно и извънгаранционно техническо обслужване

  "OРГСЕРВИЗ" ООД гр. Стара Загора, издава гаранционен договор след продажба на фискално устройство.

  Експлоатирането трябва да бъде в съответствие с гаранционните изисквания описани в паспорта на фискалното устройство.

  Извънгаранционното експлоатиране на фискално устройство трябва да бъде в съответствие с изискванията описани в договора с упълномощен сервиз.

 • Договор за техническо обслужване съгласно Наредба Н18

  След продажбата на фискално устройство издаваме гаранционен договор. Употребата на фискално устройство трябва да бъде в съответствие на приложените документи на ЕКАФП.

   

  Подновяване на сервизен договор за фискално устройство се извършва на място в сервиза. След промяна на данни за сервизен договор във фискалното устройство и регистриране на промените в сървъра на НАП се издава нов договор за сервиз на касов апарат със SIM карта,който включва и такса към мобилен оператор.

  Паспорт, свидетелство и фискално устройство са необходими за извършване на манипулацията.

 • Програмиране на артикули и параметри във фискално устройство

  При програмиране на артикули във ФУ е необходимо:

  •     Списък с артикули -  номер,име и цена
  •     Сключен договор за техническо обслужване

   

 • Фискализация ( Въвеждане в експлоатация на фискално устройство)

  "ОРГСЕРВИЗ" ООД извършва въвеждане в експлоатация на фискално устройство, съгласно разпоредбите на Наредба Н18. Услугата включва: запис на Булстат ( ЕИК ) или ЕГН във фискалната памет, програмиране на клише , уведомяване на НАП за извършената регистрация, издаване на свидетелство за регистрация на фискално устройство и договор за техническа поддръжка.

 • Обучение за работа

  Обучение за работа с фискално устройство се извършва на място в "ОРГСЕРВИЗ" ООД или с предварителна уговорка на ул. "Братя Жекови" № 47, гр. Стара Загора.

 • Промяна на дата и час във фискално устройство

  Промяната на дата и час се извършва на място в сервиза или по телефона на ул. "Братя Жекови" №47 гр. Стара Загора .

 • Издаване на дубликат на документи на фискално устройство при загуба или повреда.

  За издаване на ново свидетелство е необходимо:

  • Уведомление за загубено или повредено свидетелство за регистрация на ФУ
  • Паспорт на фискално устройство
  • Печат на фирма
  • Договор за техн.обслужване на ФУ

   

  За издаване  дубликат на паспорт на ФУ са необходими:

  • Искане за издаване дубликат на паспорт на ФУ
  • Договор за техн.обслужване на ФУ
  • Печат на фирма
  • Свидетелство за регистрация на ФУ